S vama od početka - od faze planiranja do useljenja

Kupnja stana, bez obzira radi li se novom obiteljskom domu ili obliku investicije, za većinu ljudi predstavlja najveću financijsku odluku koju će imati u životu. Kako bismo vam olakšali planiranje puta do tog cilja, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u prodaji stanova, pripremili smo popis koraka na tom putu.

Odabir i rezervacija

U slučaju da ste pronašli odgovarajući stan, i htjeli biste bez pritiska proučiti sve detalje i provjeru vlastitih financijskih mogućnosti, odabrani stan možete i rezervirati. Rezervacija je neobavezna, besplatna i traje do 7 dana, a možete je izvršiti osobno u našem prodajnom uredu, telefonom ili e-mailom, uz osobne i kontakt podatke.

Ukoliko stan plaćate stambenim kreditom, razdoblje dok traje rezervacija možete iskoristiti za provjeru kreditne sposobnosti, odn. visine kredita koji možete ishoditi. Napomena: gradnju financiramo iz vlastitih sredstava poduzeća, tako da nakon ishođenja vlasničkog lista za stan, stambeni kredit možete ishoditi kod bilo koje poslovne banke po vlastitom izboru.

Potpis predugovora o kupoprodaji

Nakon odluke o kupnji, potpisuje se Predugovor o kupoprodaji, kojim se definiraju uvjeti i detalji kupovine nekretnine. Nakon potpisivanja predugovora, slijedi uplata kapare/predujma, u rokovima i iznosu dogovorenim u predugovoru.

Odabir materijala i opreme

Tijekom izgradnje, Kupac ima mogućnost sudjelovanja u opremanju i kreiranju svog budućeg stana, izborom završnih materijala i opreme. Na vrijeme ćemo vas obavijestiti o mogućnostima individualizacije i dinamici radova.

Potpis ugovora o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji se potpisuje nakon provedbe etažnog elaborata u zemljišnim knjigama, i ishođenja izvatka iz zemljišnih knjiga (vlasnički list) za konkretni stan.

Ovjera ugovora o kupoprodaji kod javnog bilježnika

Ugovor se potpisuje u dva primjerka, a Kupac s oba primjerka ugovora odlazi javnom bilježniku kod kojeg je deponirani potpis ovlaštene osobe Novog kvadrata kao prodavatelja. Kod javnog bilježnika kupac preuzima original ovjerenog ugovora i četiri ovjerene kopije.

Plaćanje

Kupac je obvezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene na žiro-račun Novog kvadrata. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Ukoliko stan plaćate stambenim kreditom, tada prije same uplate imate i nekoliko međukoraka:

  • podnošenje zahtjeva za kredit – kupac uz priloženi ugovor o kupoprodaji, vlasnički list i osobnu dokumentaciju podnosi zahtjev za kredit
  • potpis i solemnizacija ugovora o kreditu - nakon obrade zahtjeva, izvršene procjene nekretnine i odobrenja kredita, banka priprema primjerke ugovora o kreditu i zahtjev za uknjižbu hipoteke na stan u zemljišnim knjigama. Ugovore o kreditu potrebno je potpisati i potvrditi odn. solemnizirati kod javnog bilježnika. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih kupac.
  • upis hipoteke u gruntovnici – nakon solemnizacije, Kupac na temelju solemniziranog Ugovora o kreditu i Zahtjeva za uknjižbu hipoteke banke, u zemljišnim knjigama mora izvršiti upis hipoteke na nekretnini. Nakon provedbe Zahtjeva (uobičajeno u roku do 7 radnih dana), Kupac sa novim vlasničkim listom na kojem je vidljiva upisana hipoteka banke, kod banke dogovara isplatu kredita na žiro račun prodavatelja. Isplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
Primopredaja

Nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti i ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, vrši se primopredaja nekretnine. Tom prilikom potpisuje se zapisnik o primopredaji sa stanjima brojila, te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zgradom.

Upis vlasništva

Nakon što ste uplatili kupoprodajnu cijenu u cijelosti, Novi kvadrat će Vam izdati Tabularnu ispravu koju ovjeravate kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Prodavatelja. Sa Tabularnom izjavom i ranije ovjerenim Ugovorom o kupoprodaji, u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu – gruntovnica podnosite zahjtev za upis prava vlasništva.

Dokumentacija potrebna za upis vlasništva nekretnine:

  • prijedlog za upis vlasništva u dva primjerka
  • ovjereni ugovor o kupoprodaji
  • ovjerena tabularna isprava
  • dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobne iskaznice)
  • pristojba od 250 Kn (uplatnica se dobije i plaća na šalteru u gruntovnici)